بوسیدن تاثیر زیادی در شکل گیری شخصیت او دارد

و سبب کم شدن پرخاشگری و فعالیت های منفی کودک می شود.

محبت و بوس کردن کودک باعث تقویت شدن و محکم شدن روابط عاطفی میان والدین و کودک می شود

و احساس امن بودن و آرامش را در کودک افزایش می دهد.

بوسیدن عامل کاهش پرخاشگری کودک

وقتی کودک کار اشتباهی انجام می دهد به او گوشزد و سفارش کردن تربیتی و آموزشی را انجام دهیم ،

به یاد آوردن این مسئله در برقراری ارتباط عاطفی موثر می باشد.

فایده های روابط عاطفی  نسبت به کودک از جمله : داشتن اعتماد به نفس ، افزایش مهارت های اجتماعی ،

اعتماد کردن به والدین و حرف گوش کردن می باشد.

منبع: سامانه پرسش و پاسخ مشاور